Mkurugenzi Mkuu

Mkurugenzi wa Matekelezo na Usajili

  • Bw. Herman Goodluck

Mkurugenzi wa Utafiti, Tathimini na Sera

  • Bw. Joseph Mtashubirwa

Mkurugenzi wa Huduma za Sheria

Mkurugenzi wa Fedha, Mipango na Usimamizi wa Rasilimali

  • Bw. Emil Mkaki

Mkuu wa Kitengo cha Uhusiano na Uhamasishaji

Mkuu wa Kitengo cha Usimamizi wa Manunuzi

Mkuu wa Kitengo cha TEHAMA

  • Bw. Andrew Mkangaa

Mkuu wa Kitengo cha Ukaguzi wa Ndani

Go to top