Mkurugenzi Mkuu

Mkurugenzi wa Matekelezo na Usajili

Mkurugenzi wa Utafiti, Tathimini na Sera

Mkurugenzi wa Huduma za Sheria

Mkurugenzi wa Fedha, Mipango na Usimamizi wa Rasilimali

Mkuu wa Kitengo cha Uhusiano na Uhamasishaji

Mkuu wa Kitengo cha Usimamizi wa Manunuzi

Kaimu Mkuu wa Kitengo cha TEHAMA

  • Bw. Emil Mkaki

Mkuu wa Kitengo cha Ukaguzi wa Ndani

Go to top